O nama

Udruženje „Ring Ring”, osnovano 2000. godine u Beogradu, bavi se muzikom i kulturom, razvijajući mrežu raznolikih aktivnosti. Otvoreno je ka novim, savremenim umetničkim titrajima, ali i očuvanju muzičke baštine. Udruženje zauzima važno mesto na kulturnoj sceni Srbije i Beograda, istvoremeno negujući i produbljujući međunarodnu saradnju.

U najvažnije aktivnosti udruženja spadaju Festival nove muzike „Ring Ring“ i World Music Festival „Todo Mundo“.

Festival „Ring Ring“ se održava svakog maja u Beogradu, počev od 1996. godine. Okrenut je šarolikoj urbanoj publici, kojoj se trudi da svake godine predstavi najnovija strujanja na svetskoj muzičkoj sceni, ujedno ugošćavajući i neke od umetnika svetskog renomea. Nova muzika, impruv, avangardni džez, novi rok, elektronska muzika, elektro-akustične forme, „contemporary music“, fri-džez i kombinacija različitih žanrova – sve je to deo programa festivala. Festival je odlična prilika da se domaća publika upozna sa ovakvim „muzikama”, ali je i veoma značajno mesto za domaće umetnike da se pokažu, pa i da „probiju led”. Tako su pojedini mladi autori i sastavi na ovom festivalu pravili i neke od svojih prvih koraka u karijeri (Feliks Lajko, Ognjen i Prijatelji, Neočekivana Sila, Rascep, BelgradeYard SoundSystem, New Art Forum, Paniks, Dragon’s Fuel, Ana Never, Blank Disc, Svetlana Spajić…). Neki od njih su na festivalu sarađivali sa stranim gostima, te su im i na taj način otvarana vrata svetske pozornice.

Pored festivala „Ring Ring“ i „Todo Mundo“, udruženje je organizovalo i organizuje sledeće festivale: „Umbria Jazz Balkanic Windows”, „EuroMed”, „Adriatico Mediterraneo”, kao i projekte „Swiss Balkanic Creative Music Workshop” i „Berkley School of Jazz in Belgrade”.

Udruženje „Ring Ring“ je učestvovalo u međunarodnom projektu „Phonart“, koji se bavio proučavanjem muzike i tradicije manjina (kao partneri, mi smo se bavili tradicijom Cincara na Balkanu). Učestvovali smo i u evropskom projektu „EuterPE“, podržanom u okviru Kreativne Evrope, gde smo se, pored ostalog, bavili tradicionoalnim instrumentima, njihovom izradom, kao i tradicionalnom muzikom i njenom prezentacijom.